Werkwijze

Na de aanmelding bij KEJ zorgen wij ervoor dat er op korte termijn contact met u wordt opgenomen.
In dit contact worden enkele vragen gesteld om een inschatting te maken of u bij KEJ op de juiste plek bent.
Zodra ingeschat wordt dat behandeling bij KEJ binnen de mogelijkheden behoort, dan wordt er een eerste intakegesprek ingepland. 


Wij bieden helaas geen passende trajecten als er sprake is van één van de volgende klachten of beschrijvingen:

  • Primaire verslavingsproblematiek
  • Psychotische klachten
  • Suïcidaliteit/zelfbeschadiging
  • Een verstandelijke beperking
  • Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag

Voor meer informatie over het traject bij KEJ zie het submenu Clienten.