Voor werkgevers

De sleutel tot mentale vitaliteit.
Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen (TNO, 2017). Burnout klachten nemen nog elk jaar toe. Studies tonen aan dat de Burnout epidemie nog steeds in volle gang is, 10% van de werkende bevolking kampt met burnout klachten. Daarmee zijn Burnout klachten een groot probleem in het huidige (werkende) leven.
Een ander punt, wat onderbelicht is maar minstens zo belangrijk, is dat 12% van de werkende mensen bevlogen is. Dit betekent dat maar 12% van de werkenden vitaal, vol energie en geëngageerd aan de slag is.
Burnout kost werkgevers veel geld. Gemiddeld kost een burnout zo’n 60.000,- euro per jaar. In totaal gaat het in Nederland om 1,8 miljard euro per jaar. Maar de kosten van het onderpresteren zijn zelfs twee keer zo hoog, namelijk 3,6 miljard euro per jaar. Deze onderprestatie wordt door verschillende factoren veroorzaakt die allen effect hebben op mentale welbevinden van de medewerker en de daarbij behorende arbeidsparticipatie.
(Bron: CBS, TNO en ArboNed)

KEJ werkt! is de sleutel tot mentaal vitale medewerkers!
KEJ biedt de totaaloplossing; enerzijds de focus op (mentaal) welbevinden op de werkvloer, anderzijds de mogelijkheid tot het opschalen naar een vergoed zorgtraject (psychische aandoening (DSM-V-diagnose)), via de samenwerking met KEJ. Door alles onder één dak aan te bieden, is een medewerker altijd snel op de juiste plek. Of het nu gaat om werkgerelateerde problematiek, een angststoornis of depressie, bij KEJ bieden we behandeling op maat en doen we wat werkt om zo snel mogelijk mentale vitaliteit te bereiken.
Indien er sprake is van een psychiatrische diagnose kan een ggz-behandeltraject worden gestart. Indien het enkel werkgerelateerde problematiek betreft, is er geen sprake van een DSM-V diagnose. De oorzaak van deze klachten, die het functioneren belemmert, kan zowel werk- of privé gerelateerd zijn. Een (DSM-V) diagnose is niet noodzakelijk voor behandeling. De aard van de klachten kan wel invloed hebben op de financieringsvorm.
Psychische klachten en/of aandoeningen kunnen leiden tot psychische stoornissen of burnout en veroorzaken hoge kosten voor werkgevers, door verminderde arbeidsparticipatie maar ook vanwege verzuim. KEJ werkt pakt deze bij de kern aan, waardoor uitval wordt voorkomen. KEJ werkt zorgt voor (zelf)inzicht en aangeleerde adequate copingstrategieën, waardoor iemand beter in staat is een ontstane disbalans om te buigen. Duurzaam, met het oog op de toekomst. “KEJ werkt” zorgt voor mentaal fitte medewerkers die in staat zijn balans te brengen in hun eigen mentale vitaliteit. Met als gevolg: minder verzuim, tevredener medewerkers, meer workflow, meer betrokkenheid en hogere arbeidsproductiviteit.

Terugkeer naar werk bij verzuim
Soms ontstaat verzuim als gevolg van psychische klachten. Bij KEJ werkt! staat in de behandeling van deze psychische klachten de terugkeer naar werk centraal. Werk kan een belangrijke bijdrage leveren aan een voorspoedig herstel.
De bedrijfsarts van uw Arbodienst mag naar KEJ verwijzen, zodanig dat de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar van uw medewerker. Gedurende het traject zullen we u en uw bedrijfsarts op de hoogte houden zodat de toegenomen belastbaarheid optimaal gebruikt kan worden om weer aan het werk te gaan.
Indien u als werkgever gebruik wil maken van KEJ, neemt u dan contact op.

Voorkomen van verzuim - preventie
Verzuim kan uw organisatie veel geld kosten. Het kan daarom van belang zijn om te investeren in het voorkomen van verzuim.
Wij bieden tal van cursussen, workshops en trainingen om uw medewerkers nog fitter te maken, zowel fysiek als mentaal. Medewerkers die deze cursussen hebben gevolgd, ervaren een hoger werkvermogen, meer plezier in hun werk, zijn gemotiveerder en halen betere resultaten.
Bij KEJ werkt! vindt u het aanbod van onze cursussen, workshops en trainingen.