Wat kost een traject bij KEJ?

KEJ levert coachingstrajecten. Dit betekent dat de kosten van het traject voor rekening van de cliënt komen.

De kosten voor een intakegesprek zijn € 200,- (excl BTW). Dit is inclusief de kosten voor de intakerapportage. 

De kosten van een coachgesprek zijn € 150,- (exl. BTW)

In sommige situaties zijn er mogelijkheden om financiële ondersteuning te ontvangen van uw werkgever, te denken valt aan loopbaantraject/persoonlijke ontwikkeling. Om u te ondersteunen om deze mogelijkheden bespreekbaar te maken, heeft KEJ een schrijven opgemaakt. Een brief waarin u de werkgever kunt inlichten over het traject en de financiële gevolgen daarvan. U kunt dit schrijven van uw coach ontvangen en het staat u vrij om dit vervolgens te overhandigen aan uw werkgever.  

Vergoeding door andere instanties

In sommige gevallen is de verzerkeraar, werkgever of de uitkeringsinstantie bereid om het traject (deels) te betalen. Met uw toestemming maakt KEJ een offerte. Daarin wordt een schatting van de duur van de behandeling vermeld met de daarbij behorende kosten.


No Show
Een afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, wordt bij u in rekening gebracht. Hiervoor wordt een bedrag van € 50 gerekend.