Verwijzers

Nadat we uw verwijzing hebben ontvangen, wordt de aanmelding in gang gezet. Dit betekent dat er contact wordt gezocht met de aangemelde cliënt waar in een telefonisch consult enkele vragen worden gesteld om te onderzoeken of KEJ de ondersteuning kan bieden die nodig is. Hierna wordt cliënt uitgenodigd voor een intakegesprek. Na de intake stelt de coach een brief op. Uiteraard enkel wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft, staat hier een (korte) beschrijving van de klacht(en), de hulpvraag en de gestelde diagnose. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de behandelvorm en verwachte duur. Aan het einde van het traject of bij wijzigingen in het beleid zal u opnieuw worden bericht.


Wat de cliënt bij KEJ kan verwachten nadat deze is aangemeld staat hier omschreven.

De exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij KEJ zijn onder andere:

  •     Crisisgevoelig en/of (para)suïcidaal gedrag
  •     Verstandelijke beperking (IQ < 70)
  •     Primaire verslavingsproblematiek
  •     Psychotische toestandsbeelden en/of ernstige dissociatieproblematiek
  •     Ernstig antisociaal en/of ernstig (verbaal) agressief gedrag
  •     Een BMI lager of gelijk aan 17 (bij > 18 jaar) of hoger dan 35

Heeft u vragen over het verwijzen van uw patiënt/cliënt, dan kunt u mailen naar info@kej.nl of bellen naar 0611923817

Hoe informeert KEJ verwijzers?
In het kader van goede samenwerking verstrekken wij informatie over het trajct aan de verwijzer, mits toestemming van cliënt. Bij verandering in het traject wordt u opnieuw op de hoogte gesteld.