Relatieproblematiek

Omdat u welbevinden beinvloed kan worden door relatieproblematie, heeft KEJ ook mogelijkheden binnen het netwerk om uw hulpvraag op dit gebied te beantwoorden. KEJ werkt samen met MeJa (info@meja-psychologie.nl) waarin trajecten voor (partner)relaties en systemen kunnen worden ingezet. 

KEJ vindt het belangrijk om ook dit onderdeel te faciliteren gezien relatieproblematiek sterk van invloed kan zijn op (werk)functioneren en daarmee op preventie (toename) van psychische klachten en verzuim.