KEJ

Missie KEJ
KEJ wil met coaching en preventie het mentaal welzijn bevorderen. KEJ is opgericht vanuit de ambitie om signalering en preventie van psychische klachten te verbeteren. Door tijdig in te grijpen, wil KEJ ervoor zorgen dat verergering van klachten in de kiem gesmoord kan worden, om de kans te vergroten dat mensen mentaal fit in de maatschappij kunnen blijven functioneren en langdurig uitval te voorkomen.


Visie KEJ
De aanpak van KEJ is persoonlijk, flexibel en snel, waarbij wij doen wat werkt. Tijdig ingrijpen bij psychische aandoeningen zoals angstklachten en stemmingsklachten, heeft een groot effect op mens en samenleving. Door psychische klachten vroegtijdig te signaleren kan al in een vroeg stadium begeleiding of interventie worden geboden, zodat deze klachten niet uitmonden in een psychische stoornis, burnout of uiteindelijk leiden tot verzuim.

Indien toch blijkt dat verwijzing nodig is vanwege de ernst of intensiteit van de klachten, heeft KEJ de mogelijkheden binnen het netwerk om te kunnen doorverwijzen naar GGZ zorg. Zodat getracht wordt stagnatie van het traject (en daarmee toename van klachten) kan worden voorkomen.