Welke diensten biedt KEJ?

Soms lopen we in het leven tegen zaken aan die we graag anders zien of waardoor we onze koers kwijtraken. Zaken die niet meteen ziekmakend (invaliderend) zijn, maar wel de nodige stress, onrust of ergernissen opleveren. In dit geval kan het helpend zijn om met een helder leerdoel aan de slag te gaan in een coachingstraject. In dit traject wordt op grond van het leerdoel in kortdurend gewerkt aan het veranderen van gedrag of aan het verkrijgen van inzicht in situaties of patronen om weer de juiste koers te kunnen varen.

Ook vanuit preventief oogpunt kan coaching ervoor zorgen dat de mentale vitaliteit verbetert, zodat (lichte) klachten niet uitmonden in een psychische stoornis.

Coaching valt niet onder de zorgverzerkingswet. Dit betekent dat coaching niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Wel zijn werkgevers soms bereid om (een gedeelte van) de kosten voor hun rekening te nemen.

KEJ biedt individuele coachingstrajecten. Door te doen wat werkt, wil KEJ samen met u werken aan verandering.

Wat is de werkwijze?

Bij KEJ starten we met een intakegesprek, waarin zowel uw klachten, kwetsbaarheden en krachten in kaart worden gebracht. Op deze manier wordt een volledig beeld verkregen, waarna het advies zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie en doel wordt afgestemd.

Mocht in dit intaketraject blijken dat er sprake is van een meer specialistische hulpvraag, dan kan worden gekozen voor verdere verwijzing. Na afronding van deze oriënterende fase gaan we aan de slag met een passend plan.

Het coachingsplan kan uit verschillende interventies bestaan en is geschikt voor uiteenlopende klachten en vraagstukken. 

Neem vooral contact op als u twijfelt of KEJ voor u de plek is, we denken graag mee!