Beleid CORONAcrisis

Gezien de huidige coronacrisis is KEJ genoodzaakt maatregelen te nemen in de praktijk. Hierbij worden de de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Bij klachten, kan de afspraak worden omgezet naar beeldbellen. Alle cliënten zijn persoonlijk geïnformeerd. 

Praktijk

Openingstijden

KEJ is wisselend bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Mocht KEJ telefonisch niet bereikbaar zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar info@kej.nl. Buiten onze openingstijden (’s avonds en in het weekend) kunt u de doktersdienst bellen. Deze zal indien nodig crisishulp inschakelen.

U kunt meer informatie vinden in de Cliënten folder van de LVVP.
Informatie over de betalingsvoorwaarden van KEJ
Hoe KEJ met privacy omgaat.


Klachtenregeling 

Soms gebeurt er iets in het behandeltraject waar u minder tevreden over bent. Hierbij kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw behandelaar. In sommige situaties is het lastig om uw onvrede te bespreken of komt u er samen niet uit. In dit geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, middels dit formulier kunt u contact opnemen( Klachtformulier).